Pris for kjøp/sal av 1 BTC på utvalde bitcoinbørsar

Kva du må betale for 1 BTC ved norske børsar og kva du får når du sel 1 BTC på norske børsar. Spreaden er i prosent. Grafen vert oppdatert frå aktuell ordrebok annankvart minutt.

Dette er kun til opplysning. Eg tek ikkje ansvar for eventuelle feil i datagrunnlaget.

Både Bitruption og HandleKrypto er med under tvil, sidan det ikkje er mogeleg å kjøpe so mykje som 1 BTC av nokon av dei.

Bitruption verkar useriøse, og eg vil fråråde dei, sidan dei promoterer BSV. BSV er ein fork av BCH starta av den notoriske svindlaren Craig Steven Wright. Craig Wright har traksassert bitcoin-miljøet i årevis. Han har m.a. saksøkt ein norsk bitcoin-entusiast for ærekrenking etter at nordmannen skreiv noko sant om svindlaren på Twitter, og Craig Wright tapte heile vegen til høgsterett. Sakskostnadane, som Craig Wright vart dømd til å betale, er framleis ubetalt. På grunn av denne og mange tilsvarande episodar vil ingen seriøse vekslarar av virtuell valuta assosiere seg med den fyren eller BSV. Bitruption er førebels med på grafen som referanse, men utan lenkje til tenesta.

Med gebyr

I det første settet har eg trekt frå/lagt til handelsgebyret for børsen. Dei siste tre er utan medrekna handelsgebyr.

Alle børsane utanom Bitmynt har gebyr for innskot og/eller uttak. Det har eg ikkje rekna med i grafane.

For børsane har eg brukt fylgjande handelsgebyr:
BørsgebyrKommentar, evt gebyr som ikkje er medrekna
Bitmynt0%Bitmynt.no har ingen gebyr. Kursen er den same uansett volum.
MiraiEx0,5%45 NOK gebyr for uttak av pengar, 0.0005 BTC for uttak av bitcoin.
NBX0,5%50 NOK gebyr for uttak av pengar, 0.0003 BTC for uttak av bitcoin.
Kaupang Krypto0%Kaupang har ingen gebyr. Brukar kurs ved utbetaling av bitcoin.
HandleKrypto*0%HandleKrypto trekkjer txfee frå det du får utbetalt og brukar kurs ved utbetaling.
Bitruption*0%Bitruption trekkjer txfee frå det du får utbetalt.

Pris for å kjøpe 1 BTC i NOK inkludert handelsgebyr

Det du får for 1 BTC i NOK inkludert handelsgebyr

Spread inkludert handelsgebyr i prosent

Utan gebyr

Desse grafane er utan medrekna handelsgebyr.

Pris for 1 BTC i NOK

Det du får for 1 BTC i NOK

Spread i prosent utan gebyr