Pris for kjøp/sal av 1 BTC på utvalde bitcoinbørsar

Kva du må betale for 1 BTC ved norske børsar og kva du får når du sel 1 BTC på norske børsar. Spreaden er i prosent. Grafen vert oppdatert frå aktuell ordrebok annankvart minutt.

Dette er kun til opplysning. Eg tek ikkje ansvar for eventuelle feil i datagrunnlaget.

HandleKrypto er med under tvil, sidan det ikkje er mogeleg å kjøpe so mykje som 1 BTC av dei.

Med gebyr

I det første settet har eg trekt frå/lagt til handelsgebyret for børsen. Dei siste tre er utan medrekna handelsgebyr.

Alle børsane utanom Bitmynt har gebyr for innskot og/eller uttak. Det har eg ikkje rekna med i grafane.

For børsane har eg brukt fylgjande handelsgebyr:
BørsgebyrKommentar, evt gebyr som ikkje er medrekna
Bitmynt0%Bitmynt.no har ingen gebyr. Kursen er den same uansett volum.
Firi0,7%45 NOK gebyr for uttak av pengar, 0.0005 BTC for uttak av bitcoin.
NBX0,5%50 NOK gebyr for uttak av pengar, 0.0003 BTC for uttak av bitcoin.
Kaupang Krypto0%Kaupang har ingen gebyr. Brukar kurs ved utbetaling av bitcoin.
Bare Bitcoin0%Bare Bitcoin har eitt gratis uttak pr kalendarmånad.

Pris for å kjøpe 1 BTC i NOK inkludert handelsgebyr

Det du får for 1 BTC i NOK inkludert handelsgebyr

Spread inkludert handelsgebyr i prosent

Utan gebyr

Desse grafane er utan medrekna handelsgebyr.

Pris for 1 BTC i NOK

Det du får for 1 BTC i NOK

Spread i prosent utan gebyr