Autokjøp

Det er veldig enkelt å selje bitcoin til meg gjennom autokjøp. Systemet er automatisk og fungerer heile døgeret. Ta kontakt på IRC eller e-post til [email protected] og oppgi namn og kontonummer. I retur får du ei unik bitcoin-adresse som er knytt til din konto. Eg kjøper automatisk alle bitcoin du overfører til den adressa og overfører pengane til kontonummeret du oppga. Kursen du får er kjøpskursen min i det noden min oppdagar transaksjonen. Dermed kan du selje fort når kursen er god. Ei overføring frå di eiga lommebok bør vere framme innan eit par sekund, med mindre du har sett veldig låg txfee. Ver obs på at bitcoin-uttak frå børsar og liknande kan ta fleire minutt.

Mindre summar, opp til 10.000 kroner, sender eg med ein gong overføringa er stadfesta. Dersom du sel for meir enn 10.000 kroner på ein dag, kan det hende at eg set forfall til dagen etter. Ved svært store handlar kan det ta lengre tid, eller pengane kan komme i fleire utbetalingar. Fint om du tek kontakt på førehand for å avtale nærare om handlar over 250.000 kroner.

Det er igrunn alt. Ein friksjonsfri måte å konvertere bitcoin til norske kroner rett inn på konto.

OBS: Transaksjonar med flagget 'bip125-replaceable' sett, får kursen som gjeld når transaksjonen vert stadfesta i ei blokk.