Skriv eit sjølvvald brukarnamn Nick-feltet. Bruk det same kvar gong.
Skriv sturles i Channel-feltet og START.
Instruksjonane held fram nede på sida.

No skal du få du opp ei ny samtale med meg. Skriv kva du ynskjer i boksen der det står "Send a message…"
Legg merke til evt away-melding. Er lettast å finne 09-15:30.
Vent på svar. Eg har ikkje alltid tid til å svare deg med ein gong.
Les generelle vilkår for handel om du ikkje har gjort det før.
Du kan òg kjøpe av meg via Localbitcoins. Det er litt dyrare, men fungerer når eg ikkje er her.
Ver effektiv – fortel kor mykje du vil kjøpe og oppgje bitcoin-adressa eg skal sende til.
Skal du berre ha ein liten sum, under 5000 kroner, set eg pris på om du kjøper via Localbitcoins.