Skriv eit sjølvvald brukarnamn Nick-feltet. Bruk det same kvar gong.
Skriv sturles i Channel-feltet og START.
Instruksjonane held fram nede på sida.

No skal du få du opp ei ny samtale med meg, men eg ser deg ikkje før du har skrive noko til meg.
Skriv kva du ynskjer i boksen der det står "Send a message…"
Legg merke til evt away-melding. Er lettast å finne 09-15:30.
Vent på svar. Eg har ikkje alltid tid til å svare deg med ein gong.
Les generelle vilkår for handel om du ikkje har gjort det før.
Ver effektiv – fortel kor mykje du vil kjøpe og oppgje bitcoin-adressa eg skal sende til.