Gjeldande kursar pr

Mine kursar i NOK for handel på IRC:
kjøp:   sal:

For handel som er avtalt via e-post, gjeld aktuell kurs når eg ser at pengane er framme. Sjå elles svar på vanlege spørsmål og generelle vilkår.

Små handlar, under 1000 kroner, er det fint om du tek via Localbitcoins.


Nytt

2017-08-01: BIP148 er aktiv, og det gjekk heilt problemfritt. Seinare i dag kjem nokon til å splitte ut ei eiga grein av bitcoin-blokkjeden kalla "Bitcoin Cash". "Bitcoin Cash" (BCH) er ein altcoin med heilt andre konsensus-reglar enn Bitcoin. Dei satsar på gratis reklame ved namnelikskap med Bitcoin, og at alle som eig bitcoin får tilsvarande mengde "Bitcoin Cash". Du treng ikkje å gjere noko med det, og du mistar ingen bitcoin som fylgje av splitten. Du kan evt prøve å selje det du har, dersom det har økonomisk verdi, men eg kjøper dei ikkje. Dette har vorte den nye moten i bransjen for tvilsame altcoin, og vi kan vente fleire slike splittar utover hausten.
2017-06-30: Frå 3. juli er eg mindre tilgjengeleg enn vanleg på IRC.
2017-05-22: Kursen har stige mykje, og fleire har selt mykje bitcoin dei siste dagane for å kjøpe seg ein Tesla. I tilfelle du vurderer det same, kan du få gratis superlading og 8000 kroner i rabatt ved å kjøpe Model S eller Model X her.
2017-04-14: Dersom du sender meg epost frå hotmail, outlook.com, live.no eller liknande Microsoft-eigde tenester, får eg ikkje svart deg fordi Microsoft har konfigurert eposttenaren sin feil. Klag gjerne til Microsoft, eller bruk ein annan leverandør. Eg får ikkje meldt feilen utan ein Microsoft-konto. For å få Microsoft-konto må eg aksptere personvernvilkår der eg i praksis fråseier meg alt personvern, og det skjer ikkje.