Gjeldande kursar pr 2016-10-21 10:59:06

Mine kursar i NOK for handel på IRC:
kjøp: 5147.0223  sal: 5243.3060

For handel som er avtalt via e-post, gjeld aktuell kurs når eg ser at pengane er framme. Sjå elles svar på vanlege spørsmål og generelle vilkår.


Nytt

2016-09-29: Eg kjem til å vere vanskelegare å få tak i enn vanleg i haustferien frå 8. til 17. oktober.
2016-04-20: Dersom nokon prøvar å hyre deg til å kjøpe bitcoin av meg for pengar du får av andre, anten det er via bankoverføring, Vipps, MobilePay, mCash, PayPal eller anna, vert du forsøkt leigd inn som pengemuldyr. Då er det sannsynleg av du kvitvaskar pengar som stammar frå kriminalitet, noko som kan medføre fengsel i opp til seks år. Meld straks frå om slike forsøk til Økokrim (desken@okokrim.no) og nettstaden der du vert forsøkt hyra, og gjerne til meg i tillegg. Kjeltringane vervar gjerne muldyr via ymse dating-tenester, Facebook og småjobb-annonser på finn.no.