Gjeldande kursar pr

Mine kursar i NOK for handel på IRC:
kjøp:   sal:

For handel som er avtalt via e-post, gjeld aktuell kurs når eg ser at pengane er framme. Sjå elles svar på vanlege spørsmål og generelle vilkår.


Nytt

2017-04-14: Dersom du sender meg epost frå hotmail, outlook.com, live.no eller liknande Microsoft-eigde tenester, får eg ikkje svart deg fordi Microsoft har konfigurert eposttenaren sin feil. Klag gjerne til Microsoft, eller bruk ein annan leverandør. Eg får ikkje meldt feilen utan ein Microsoft-konto. For å få Microsoft-konto må eg aksptere personvernvilkår der eg i praksis fråseier meg alt personvern, og det skjer ikkje.