Gjeldande kursar pr

Mine kursar i NOK for handel på IRC:
kjøp:   sal:

For handel som er avtalt via e-post, gjeld aktuell kurs når eg ser at pengane er framme. Sjå elles svar på vanlege spørsmål og generelle vilkår.

Små handlar, under 1000 kroner, er det fint om du tek via Localbitcoins.


Nytt

2017-05-22: Kursen har stige mykje, og fleire har selt mykje bitcoin dei siste dagane for å kjøpe seg ein Tesla. I tilfelle du vurderer det same, kan du få gratis superlading og 8000 kroner i rabatt ved å kjøpe Model S eller Model X her.
2017-04-14: Dersom du sender meg epost frå hotmail, outlook.com, live.no eller liknande Microsoft-eigde tenester, får eg ikkje svart deg fordi Microsoft har konfigurert eposttenaren sin feil. Klag gjerne til Microsoft, eller bruk ein annan leverandør. Eg får ikkje meldt feilen utan ein Microsoft-konto. For å få Microsoft-konto må eg aksptere personvernvilkår der eg i praksis fråseier meg alt personvern, og det skjer ikkje.