Gjeldande kursar pr

Mine kursar i NOK for handel på IRC:
kjøp:   sal:

For handel som er avtalt via e-post, gjeld aktuell kurs når eg ser at pengane er framme. Sjå elles svar på vanlege spørsmål og generelle vilkår.


Nytt

2017-03-13: Det er mykje snakk om ein altcoin som kallar seg "Bitcoin Unlimited". Denne vil ikkje fungere med bitmynt.no, fordi det er umogeleg å vite når ein transaksjon er stadfesta i "Bitcoin Unlimited", og han manglar fleire funksjonar som bitmynt.no brukar. Dersom det vert ein sokalla hard fork, der "Bitcoin Unlimited" startar sin eigen kjede basert på bitcoin, kjem bitmynt.no, og andre som akseptrer og vekslar Bitcoin, til å halde oss til vanleg bitcoin. Om du let deg lure inn på svindelen som kallar seg "Bitcoin Unlimited", risikerer du å sitje att med verdilause bitcoin.
2017-03-05: Ein eller annan unge held framleis på med DDoS. Ser ut til at det vesle trollet ikkje respekterer leggjetidene sine, for det pågår mest om natta når eg søv og ingen handlar.
2017-02-27: bitmynt.no var nede pga DDoS. Eg anar ikkje kva ungar som står bak. Heldigvis har dei aller fleste funne meg på IRC likevel, eller handla via Localbitcoins.