Gjeldande kursar pr 2017-02-23 23:57:51

Mine kursar i NOK for handel på IRC:
kjøp: 9788.0292  sal: 9965.5919

For handel som er avtalt via e-post, gjeld aktuell kurs når eg ser at pengane er framme. Sjå elles svar på vanlege spørsmål og generelle vilkår.


Nytt

2017-02-10: NUUG og EFN samlar framleis inn bitcoin til rettsleg prøving av beslaget av domenet popcorn-time.no. Dei har hatt utgifter på over 70.000 kroner til no, men har berre fått inn ca 20.000 kroner i donasjonar. Adresse for donasjonar er: 19p4bdSibwvMwJZzAeh17H3yFWrZzgbDeK
2017-02-09: Finansdepartementet skriv til Skattedirektoratet at det er fornuftig å endre tolkninga som seier at det er mva på bitcoin. Det er det eg alltid har sagt, og praktisert, at bitcoin er eit betalingsmiddel, og det er ikkje mva på pengar. Formelt har ikkje Skattedirektoratet endra standpunktet sitt, men no ere det rimeleg sikkeert at dei kjem til å gjere det.
2017-01-09: Ein del bankar, spesielt midre sparebankar, har innført ein ny type straksbetaling på tvers av bankar. Har banken din det, kan du no kjøpe bitcoin på minuttet!